Локачинська районна рада

Координаційна рада

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення зборів

селищного та сільських голів

від 30.12.2015№ 1

 

СКЛАД

Координаційної ради з питань місцевого самоврядування

при голові Локачинської районної ради

Ковальчук Борис Віталійович - голова районної ради

Іус Богдан Євгенович - заступник голови Координаційної ради, Локачинський селищний голова

Таровська Людмила Миколаївна - секретар Координаційної ради, Озютичівський сільський голова  

Сільські голови:

 • Торчинськии Руслан Ростиславович - Бубнівський сільський голова
 • Шевчук Афанасій Іванович - Білопільський  сільський голова
 • Базар Мирослав Богданович - Війницький сільський голова
 • Дрозда Олександр Павлович - Дорогиничівський сільський голова
 • Патійчук Володимир Андрійович - Затурцівський сільський голова
 • Багнюк Микола Петрович - Заячицівський сільський голова
 • КужельФедір Володимирович - Замличівський сільський голова
 • Іващук Микола Ананійович - Зубильненський сільський голова
 • Віннік Галина Сергіївна - Кисилинськй сільський голова
 • Андрійчук Сергій Михайлович - Колпитівський сільський голова
 • Прокопчук Руслан Ананійович - Конюхівський сільський голова
 • Трофимюк Олег Олександрович - Козлівський сільський голова
 • Познякевич Руслан Володимирович - Крухиничівський сільський голова
 • Нижник Федір Іванович - Марковичівський сільський голова
 • Красовський Ігор Макарович - Привітненський сільський голова
 • Остапчук Ростислав Дмитрович - Старозагорівський сільський голова
 • Гутий Василь Михайлович - Холопичівський сільський голова
 • Цвіль Микола Іванович - Шельвівський сільський голова

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення зборів селищного

та сільських голів

від 30.12.2015 року №1

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові Локачинської районної ради Волинської області

1. Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Локачинської районної ради Волинської області (далі - Координаційна рада) керується у своїй діяльності положеннями Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

2. Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом і діє при голові Локачинської районної ради Волинської області - голови ради на громадських засадах. До складу Координаційної ради входять голова районної ради, селищний та  сільські голови за їх згодою.

Формою роботи Координаційної ради є її засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу. Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова районної ради, а в разі його відсутності - обраний Координаційною радою заступник голови Координаційної ради або головуючий.

Засідання Координаційної ради оформляється протоколом, який підписує головуючий. Рішення Координаційної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів Координаційної ради, присутніх на засіданні. Рішення, які прийняла Координаційна рада, підписує головуючий. Засідання можуть скликатися як за пропозицією однієї третини загального складу Координаційної ради, так і за пропозицією голови районної ради. Координаційна рада може проводити виїзні засідання.

Час і місце проведення чергового засідання та орієнтовний перелік питань, що мають розглядатися на ньому визначає голова районної ради або головуючий.

У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування, члени асоціацій та об’єднань місцевого самоврядування. У роботі Координаційної ради можуть брати участь також керівники організацій, установ, підприємств, громадяни якщо питання, яке розглядає Координаційна рада стосується їх діяльності та життя тощо.

3. Координаційна рада приймає рішення, які мають дорадчий характер.

4. Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє з постійними комісіями районної ради та її виконавчим апаратом.

5. Координаційна рада:

 • сприяє організації обговорення в органах місцевого самоврядування, депутатами місцевих рад, членами територіальних громад проектів рішень, що вносяться на розгляд районної ради, узагальненню внесених пропозицій і зауважень, доведенню їх до відома постійних комісій районної ради;
 • обговорює стан економічного і соціального розвитку району та практичну діяльність органів місцевого самоврядування по здійсненню організаційних і контрольних повноважень щодо затвердження і реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку на підвідомчих радам територіях, розробляє практичні рекомендації;
 • аналізує діяльність органів місцевого самоврядування з питань розроблення, затвердження і виконання місцевих бюджетів, виробляє пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;
 • розглядає питання щодо конструктивного і дієвого підходу органів місцевого самоврядування до розв’язання проблем функціонування місцевого господарства і забезпечення життєдіяльності району, до питань приватизації майна комунальної власності, соціального захисту населення, сприяє узагальненню і поширенню кращої практики роботи з питань, які відносяться до компетенції місцевого самоврядування;
 • аналізує стан організаційної роботи органів місцевого самоврядування по здійсненню наданих законом повноважень, підвищенню ефективності роботи постійних комісій і виконавчих органів місцевих рад, депутатів, зміцненню і вдосконаленню зв’язків органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів з виборцями;
 • сприяє налагодженню конструктивних взаємозв’язків органів місцевого самоврядування та районною державною адміністрацією по зміцненню законності і порядку на підвідомчих радам територіях, у діяльності органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади, посиленню контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, усуненню з практики відносин нехтування законними правами органів місцевого самоврядування, вольових рішень і тиску щодо діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • спрямовує увагу на поліпшення навчання посадових осіб місцевого самоврядування, виробляє пропозиції щодо вдосконалення організації їх підготовки і перепідготовки, проведення стажування посадових осіб органів місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради, вивчення досвіду роботи районної, міської, селищних, сільських рад району, області та інших регіонів України, у формі виїзних засідань із залученням до участі в них посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів рад, керівників постійних комісій, працівників виконавчого апарату районної ради;
 • підтримує зв’язки з асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями в системі місцевого самоврядування, аналізує ефективність впровадження в практику місцевого самоврядування програм і концепцій, в тому числі і міжнародного досвіду.

6. План роботи Координаційної ради формується на рік або півріччя на підставі відповідних пропозицій членів Координаційної ради та затверджується її рішенням.

7. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.