Локачинська районна рада

Конюхівська сільська рада

 Інформація про об’єкти спільної власності територіальної громади Конюхівської сільської ради, щодо який прийнято рішення про передачу в оренду, які станом на 01.02.2020 перебували у переліках цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що може бути  передано в оренду 

№ з/п

Найменування органу

управління

Код органу

управління

Код за ЄДРПОУ  балансо-утриму-вача

Найменування

балансо-

утри-

мувача

Адреса

бала-нсоутри-мувача

Контак-тний телефон бала-нсоутри-мувача

Вид потенцій-ного об’єкта оренди

Назва потенцій-ного об’єкта оренди

Місце-знахо-дження потенцій-ного об’єкта оренди

Регіон об’єкта оренди (область)

Код за класифікато-ром об’єктів адміністра-тивного територіаль-ного устрою України для місцезнахо-дження поте-нційного об’єкта оренди

Пропозиції щодо викори-стання об’єкта орнди

Характе-ристика об’єкта оренди

Площа об’єкта оренди

кв. м.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Конюхівська сільська рада

-

05477652

Конюхівська сільська рада

Волинська обл., Локачинсь-кий р-н, с. Конюхи, вул. Миру, 3а

(03374)94342

Нерухоме майно

Адмін-приміще-ння

с. Конюхи, вул.. Миру, 3а

Волинська

0722483900

 

магазин

окремий кабінет, окремий вхід

9,6

2

Конюхівська сільська рада

-

05477652

Конюхівська сільська рада

Волинська обл., Локачинсь-кий р-н, с. Конюхи, вул. Миру, 3а

(03374)94342

Нерухоме майно

Адмін-приміще-ння

с. Конюхи, вул.. Л.Україінки, 13а

Волинська

0722483901

 

магазин

окремий кабінет

40,25

3

Конюхівська сільська рада

-

05477652

Конюхівська сільська рада

Волинська обл., Локачинсь-кий р-н, с. Конюхи, вул. Миру, 3а

(03374)94342

Нерухоме майно

Адмін-приміще-ння

с. Конюхи, вул. Л.Українки, 13,а

Волинська

0722483901

 

магазин, перукарня,  склад, майстерня

окремий кабінет, окремий вхід

20,9